Jos ajatellaan, että sinulla on olemassa oleva virtuaalipalvelin ja et halua käyttää pelkkää komentorivityökalua, niin silloin kuvioon astuu mukaan VNC-Server.

Periaatteessa VNC-Serverin asentaminen alkaa sillä, että otat SSH-yhteyden tuolle virtuaalipalvelimelle ja asennat sille graafisen käyttöliittymän.

sudo apt install xfce4 xfce4-goodies

Yllä oleva komento asentaa virtuaalipalvelimelle xfce4:n graafiseksi käyttöliittymäksi.

Seuraavaksi tulee asentaa itse VNC-server, komennolla,

sudo apt install tightvncserver

Tämän jälkeen VNC tulee käynnistää komennolla,

vncserver

Asennusohjelma itsessään tulee esittämään sinulle kysymyksiä esimerkiksi salasanaan liittyen, niin vastaat näihin totuudenmukaisesti.

Seuraavaksi sinun tulee ”tappaa” tämä VNC-palvelu, koska teemme muutoksia konfiguraatioihin. Tämä onnistuu komennolla,

vncserver -kill :1

Seuraavaksi teemme varmuuskopion olemassa olevasta konfiguraatiotiedostosta,

mv ~/.vnc/xstartup ~/.vnc/xstartup.bak

Sitten avaamme konfiguraatiotiedoston komennolla,

nano ~/.vnc/xstartup

Ja teemme sinne seuraavat muutokset,

#!/bin/bash
xrdb $HOME/.Xresources
startxfce4 &

Kun muutokset on tehty, saat palvelun takaisin pystyyn komennolla,

vncserver :1

Käytännössä nyt sinulla on mahdollisuus ottaa yhteyttä virtuaalipalvelimeen Windowsin VNC-Viewerillä.

Lue lisää,